GOKiS

„Asy z Zapolic uwalniają marzenia”

Trwa realizacja projektu pn. „ASy z Zapolic uwalniają marzenia” działającego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 2021. Beneficjentem projektu jest Koło Gospodyń Wiejskich „Zapoliczanki”, które otrzymało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 39 400 zł. Całkowity koszt projektu to 48 837,50 zł.

Projekt skierowany jest do osób starszych 60+ z Gminy Zapolice i ma na celu zwiększenie udziału seniorów w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych, włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w warsztatach teatralno-kabaretowych, warsztatach aktywności fizycznej oraz warsztatach ceramicznych. Od września ruszą warsztaty komputerowe. Zróżnicowanie oferty jest wynikiem wsłuchania się w potrzeby grupy docelowej i uwzględnienia odmiennych oczekiwań ludzi starszych.

Działania mają charakter międzypokoleniowy poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży, a ich efektem będzie spektakl teatralno-kabaretowy, pokaz plenerowego wypału ceramiki metodą raku, wystawa ceramiki, fotografii i prezentacji multimedialnej.

Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa pozwala uczestnikom projektu rozwijać swoje zdolności, talenty i zainteresowania. Motywuje ich do wyjścia z domu i wzięcia udziału w aktywności lokalnej. Jest to tym bardziej cenne, że sytuacja epidemiczna w kraju odizolowała na wiele miesięcy seniorów, jako grupę zwiększonego ryzyka.