Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach świadczy usługi odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Zapolice. Wysokość stawek za wynajem oraz jego warunki określa Zarządzenie Wójta Gminy Zapolice nr 696/2021 z dnia 07 grudnia 2021

Sala widowiskowa z zapleczem kuchennym (GOKiS Zapolice) 1 godz.

1 dzień

100,00 zł

800,00 zł

Teren rekreacyjny z dostępem do toalet (GOKiS Zapolice) 1 godz.

1 dzień

30,00 zł

100,00 zł

Stadion gminny w Strońsku

Stadion gminny w Strońsku z zapleczem socjalnym

1 godz.

1 godz.

200,00 zł

250,00 zł

Świetlica wiejska w Branicy 1 godz.

1 dzień

60,00 zł

350,00 zł

Świetlica wiejska w Swędzieniejewicach 1 godz.

1 dzień

90 zł

700,00 zł