Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach świadczy usługi odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Zapolice. Wysokość stawek za wynajem oraz jego warunki określa Zarządzenie Wójta Gminy Zapolice nr 403/2017 z dnia 30.05.2017 r.

Sala widowiskowa w GOKiS 1 godz.

1 dzień

70,00 zł

400,00 zł

Kuchnia z zapleczem kuchennym w GOKiS 1 godz.

1 dzień

20,00 zł

70,00 zł

Świetlica wiejska z zapleczem kuchennym 1 godz.

1 dzień

60,00 zł

350,00 zł

Stadion sportowy w Strońsku 1 dzień 400,00 zł

Sala widowiskowa Sala widowiskowa Sala widowiskowa

Stadion gminny w Strońsku - trybuna na 100 miejsc Stadion gminny w Strońsku - wiata dla zawodników rezerwowych drużyny gospodarzy Stadion gminny w Strońsku - bramka Stadion gminny w Strońsku - piłkochwyt Stadion gminny w Strońsku - wiata dla zawodników rezerwowych drużyny gości