Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach świadczy usługi odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Zapolice. Wysokość stawek za wynajem oraz jego warunki określa Zarządzenie Wójta Gminy Zapolice nr 1224/2024 z dnia 14 marca 2024

Stadion – boisko pełnowymiarowe

Stadion – boisko pełnowymiarowe z zapleczem socjalnym

Stadion – 1/4 boiska pełnowymiarowego

Stadion – 1/4 boiska pełnowymiarowego z zapleczem socjalnym

1 godz.

1 godz.

1 godz.

1 godz.

200,00 zł

250,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

Świetlica wiejska w Branicy 1 godz.

1 dzień

60,00 zł

350,00 zł

Świetlica wiejska w Swędzieniejewicach 1 godz.

1 dzień

90 zł

700,00 zł