GOKiS

Bezpłatne projektowanie gier mobilnych i serwisów internetowych

Nasz Ośrodek bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek kulturalnych w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

– Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci i młodzież oraz ich prawnych opiekunów do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych” – mówi Tomasz Woźniak, dyrektor GOKiS.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia do godz. 16:00. Więcej informacji w sekretariacie GOKiS Zapolice, ul. Główna 14, 98-161 Zapolice. Telefon: 43 823-19-86.
Pierwsze zajęcia planujemy rozpocząć 10 maja 2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż._SIERADZKI
Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż._SIERADZKI

Oświadczenie poniżej 13 r.ż._oświadczenie_SIERADZKI
Oświadczenie powyżej 13 r.ż._oświadczenie_SIERADZKI