GOKiS

Dobre praktyki w realizacji PROW 2014-2020 na terenie LGD „Podkowa” – spot promocyjny