GOKiS

I Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek OSP Gminy Zapolice (15 stycznia 2012)