GOKiS

I Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP Gminy Zapolice (30 września 2012)