GOKiS

I Turniej Piłki Nożnej Trawiastej Gminy Zapolice (8 lipca 2012)