GOKiS

IV Wojewódzki Rajd Rowerowy (9 września 2011)