GOKiS

Jubileusze pożycia małżeńskiego (6 lipca 2022)