GOKiS

Projekt ekologiczno – artystyczny „Kolorowa lokomotywa” (12 maja – 10 września 2014)