GOKiS

Uroczystości patriotyczno-religijne na cmentarzu w Strońsku (6 września 2020)