GOKiS

W grodzie Mściwoja – Strońsko na osi czasu (8-9 sierpnia 2020)