GOKiS

XI Wojewódzki Rajd rowerowy „Na szlaku pamięci ofiar II wojny światowej 1939-1945” (14 września 2018)