Opłaty za zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach:

Rodzaj zajęć Opłata od uczestnika
Grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży 12 zł / za jedne zajęcia
Grupowe zajęcia dla dorosłych 15 zł / za jedne zajęcia
Indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży 20 zł / za jedne zajęcia

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek opłat pobieranych za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach.