GOKiS

Strategia Rozwoju Gminy Zapolice – wypełnij ankietę

Wójt Gminy Zapolice zachęca wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety w związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Zapolice na lata 2021-2030.

Dzięki ankiecie mieszkańcy gminy mają możliwość wskazania samorządowi ścieżki rozwoju na najbliższe lata, wybierając najważniejsze inwestycje i określając problemy a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju gminy Zapolice na najbliższe 10 lat.

Na podstawie ankiety powstanie diagnoza stanu obecnego gminy wraz z rekomendacjami do realizacji w najbliższych latach.

Zależy nam, aby niniejszy dokument był opracowany przy szczególnym udziale mieszkańców, sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji działających na terenie naszego samorządu oraz przedsiębiorców.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić wchodząc na poszczególne linki:

dla mieszkańców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJgUXfWudSbV47PzE2GlVIKZI9glPQMhTZ2lBLbZgLumH4Sw/viewform?usp=sf_link

dla przedsiębiorców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg3Tp6L9X7DIjqgYpf-wNHU4qEHSqGn8Te3bkf8rkFHOshMA/viewform?usp=sf_link

dla NGO:

https://docs.google.com/forms/d/1Y7C5HEcf6PB3gslWHrUW9NiWFDCRWH9aIuiCvCK8YgQ/edit