GOKiS

Inscenizacja historyczna Walk Obronnych z września 1939r. w ramach obchodów XVIII Dni Gminy Zapolice (1 września 2012)