GOKiS

Uroczystości patriotyczno – religijne w ramach obchodów XVIII Dni Gminy Zapolice (2 września 2012)