GOKiS

LGD „Podkowa” zaprasza na wyjazd studyjny

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” wraz z partnerami tj. Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach zaprasza lokalnych liderów z terenu działania dwóch sąsiadujących LGD tj.: członków LGD, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, lokalnych stowarzyszeń, sołtysów, a także rolników, przedsiębiorców i mieszkańców zainteresowanych tematyką wizyty do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej na teren lokalnej grupy działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” w woj. małopolskim, która odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2022 r. w ramach operacji pn.: „Promocja produktu i marki lokalnej na przykładzie Śliwkowego Szlaku – wymiana dobrych praktyk” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023. Program wizyty obejmuje m.in.:  spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, prezentacja marki własnej i jej certyfikacji na przykładach, dobre praktyki w realizacji projektów dofinansowanych z UE oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opartej na produktach lokalnych, warsztaty tematyczne. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną oraz elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz w siedzibie LGD Podkowa, Stowarzyszenia „LGD-Przymierze Jeziorsko” i GOKiS w Zapolicach w godzinach otwarcia biur do dnia 8 lipca 2022 r. lub do momentu wyczerpania liczby miejsc. O zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają przedstawiciele LGD i doradca rolny, zgodnie z założeniami projektu. Przewidujemy udział 31 osób. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl