GOKiS

Spot promocyjny LGD Podkowa

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego dorobek pracy Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” i jej beneficjentów.

Operacja pn.: „Dobre praktyki w realizacji PROW 2014-2020 na terenie LGD „Podkowa” – spot promocyjny” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”.

Partnerem projektu jest: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach.

Realizacja spotu: Tribekk Visuals https://www.facebook.com/tribekk/