GOKiS

Nowe zarządzenie w sprawie opłat za zajęcia

Od 2 listopada 2022 r. wchodzi w życie nowe zarządzenie dyrektora GOKiS Zapolice w sprawie opłat za zajęcia. Jeśli nie poinformują Państwo o nieobecności swojej lub dziecka na danych zajęciach, najpóźniej w dniu, w którym odbywają się zajęcia, do godz. 12:00, oplata zostanie naliczona zgodnie z zarządzeniem. Zgłoszenia nieobecności prosimy kierować w formie wiadomości tekstowej (sms) na nr 669-974-959 lub na adres mailowy: biuro@gokiszapolice.pl.